Privaatsuspoliitika

Case Station e-pood (edaspidi e-pood) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust nii käesoleva veebilehe kui ka Case Station rakenduse kasutamisel. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist, talletamist ja muul viisil töötlemist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Andmete omanik

Antista AS, Tammsaare tee 134B, 12918 Tallinn, Eesti

Andmete omaniku kontakt aadress: [email protected]

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Case Station e-poe kasutamisel, kasutajakonto registreerimisel või toote soetamisel e-poest, võib toimuda alljärgnevate isikuandmete kogumine:

 • kasutajanimi ja parool;
 • nimi, sünnikuupäev, vanus ja sugu;
 • arve- ja tarneaadressid, e-posti aadress ja telefoninumber või -numbrid;
 • makseviisi üksikasjad (tavaliselt pangalink);
 • pildid ja muu sarnane külastaja poolt üles laetud sisu;
 • kirjavahetus Case Station e-poega;
 • kasutaja eelistused Case Stationi poolt edastatavate teadete suhtes;
 • informatsioon Case Station e-poe kasutamise kohta, mis sisaldab külastusajalugu, ostmise ajalugu ning isikuandmed, mida on tarvis kasutaja identifitseerimiseks.

Selleks, et kasutada mõningaid e-poe poolt pakutavaid teenuseid, võib tekkida vajadus edastada e-poele kolmanda osapoole isikuandmeid (näiteks nimi ja aadress kui kaup saadetakse kingituseks). Case Station e-pood ei kasutada seda informatsiooni millekski muuks kui tellitud teenuse täitmiseks.

Küpsised

Selleks, et pakkuda parimat võimalikku kasutuskogemust Case Station e-poe veebilehel, kasutame me küpsiseid.

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on kasutaja seadme kõvakettale salvestatav väike tekstifail, mis jälgib, salvestab ning talletab kasutaja poolt veebilehe külastamise käigus sooritatud toiminguid. Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

Küpsiste blokeerimise korral ei pruugi me tagada kodulehe korrektset toimimist.

Küpsiste kohta saab rohkem teavet veebilehelt: http://www.allaboutcookies.org/ või http://www.youronlinechoices.com/ee/

Kogutud isikuandmete kasutamine

Sinu isikuandmete kogumine, töötlemine ja salvestamine toimub meie poolt ning nende isikuandmete edastamine (töötlemise eesmärgil) toimub vaid meiega lepingulises suhtes olevatele ettevõttetele.

Luues konto Case Station e-poes ja nõustudes e-poe üld- ja tellimistingimustega, on meil tarvis töödelda teatud andmeid, mis võimaldavad meil:

 • pakkuda Sulle teenust kokkulepitud tingimustel;
 • luua Sinu poolt valitud personaliseeritud tooted;
 • seostada Sinu kontot ja ostude ajalugu Sinu isikuga ning indentifitseerida Sinu isikut;
 • isikupärastada Sulle erinevaid Case Station e-poe aspekte (kaasaarvatud otsing ja pakkumised);
 • töödelda makseid toodete eest;
 • edastada Sinu tellimus kolmandale osapoolele, kes pakub e-poele transporditeenust;
 • pakkuda kliendi tuge ja tõhustada e-poe külastuskogemust;
 • kontakteeruda Sinuga e-kirja või telefoni teel (näiteks SMS või push teated) seoses esitatud tellimuste kohta käiva info edastamisega.

Kui oled andnud selleks enda nõusoleku, siis soovime Sind teavitada tooteuudistest ning pakkumistest, mis võivad Sind meie hinnangul huvitada. Kui Sa ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Seaduses ettenähtud ulatuses töötleme Sinu andmeid kliendikogemuse ja klienditeeninduse tõhustamise eesmärkidel. Analüüsides andmeid Sinu kohta ning kombineerides neid kolmanda osapoole andmetega, suudame eristada Sinu võimalikke huvisid, demograafilisi ning muid faktoreid ning suudame pakkuda Sulle tooteid, millest võib olla tõenäoliselt kõige suurem kasu Sinu jaoks. Lisaks, kasutame neid andmeid, et tõkestada ning tuvastada võimalikku pettust või muud kuritegu.

Krediitkaartide andmeid edastatakse turvalise SSL-krüpteeringuga kanali kaudu meie vastavale teenuspakkujale ning neid andmeid talletatakse PCI Level 1 standardile vastavas andmekeskuses kuni transaktsiooni lõpuni, misjärel andmed eemaldatakse täielikult (välja arvatud juhul kui oled avaldanud soovi krediitkaardi andmeid salvestada teenuspakkuja keskkonnas tulevaste transaktsioonide tarbeks). Mitte mingit krediitkaardi informatsiooni ei talletata meie serverites.

Võime kasutada automaatselt kogutud anonüümset infot Sinu Case Station e-poe kasutuse kohta. Näiteks, võime automaatselt logida, milliseid e-poe osi külastad, millist veebilehitsejat kasutad ning milliselt veebilehel oled jõudnud meie e-poodi. Selle info alusel ei ole võimalik Sinu isikut tuvastada. Antud info võimaldab meil koostada statistikat Case Station e-poe külastuste kohta ning aitab senisest paremini organiseerida turundusliku iseloomuga meetmeid.

Isikuandmete kaitse

Me ei väljasta Sinu isikuandmeid kellelegi teisele, peale meiega lepingulises suhtes olevatele kolmandatele osapooltele, kes osutavad e-poele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanded kuuluvad järgnevatesse kategooriatesse:

 • Infotehnoloogia (riist- ja tarkvara) ettevõtted
 • Makseid töötlevad ettevõtted
 • Transpordiettevõtted
 • Pettuse tõkestamisega tegelevad ettevõtted

Me ei väljasta Sinu nõusolekuta isikuandmeid ühegi muu kategooria ettevõttele, välja arvatud juhul kui:

oleme juriidiliselt kohustatud tegema seda (näiteks kohtuotsusega seoses ja pettuse või kuriteo tuvastamise eesmärgil);

me soovime tõhustada või rakendada meie üld- ja tellimistingimusi või muid lepinguid, mille osaks võid olla, et kaitsta meie õigusi, vara, turvalisust, kliente või teisi.

E-kirjade ja teksti eelistused

Saadame Sulle teavitusi, mis on otseselt seotud Sinu tellimuste ja ostudega Case Station e-poest (nagu näiteks tellimuse lähetamise üksikasjad) ning e-kirju, milles teavitame Sind üld- ja tellimistingimuste muudatustest. Lisaks, saadame Sulle e-kirju tagasiside saamiseks, et kindlustada rahulolu meie teenusega.

Uudiskirjade (tooteuudised ja kampaaniad) saatmiseks kasutame vastavalt arendatud süsteemi. Kasutaja saab uudiskirjaga liituda Case Station e-poe kaudu. Uudiskirjaga liitudes annab kasutada oma selge nõusoleku sellist laadi uudiskirjade saamise suhtes.

Kui Sa ei soovi enam mingil põhjusel meilt uudiskirju (tooteuudiste ja kampaaniate kohta) saada, siis saad ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada kasutades selleks uudiskirjas olevat linki või võttes meiega ühendust e-posti kaudu: [email protected]

Rahvusvahelised andmeülekanded

Vajadusel võime Sinu kohta kogutud isikuandmeid edastada kolmandatele osapooltele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EEA). Võtke palun teadmiseks, et väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda olevad riigid ei pruugi tagada samu andmekaitse standardeid, kuid me nõuame alati, et kolmanda osapoole andmetöötlejad käitleks ning talletakse Sinu isikuandmeid vastavalt antud privaatsuspoliitika tingimustele ning kooskõlas GDPR õigusaktidega. Kõik rahvusvahelised andmeülekanded on teostatud vastavuses Euroopa Komisjoni ja / või Euroopa Liidu Kohtu õigusaktidega.

Andmete säilitamine

Säilitame Sinu isikuandmeid ainult nende kogumisega seotud eesmärkide täitmiseks.

Kui jätad kommentaari meie e-poes, siis kommentaar ja selle metadata talletatakse määramata ajaks. Selle eesmärk on automatiseerida järgnevate kommentaaride jätmist.

Sinu õigused

Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt on Sul mitmed isikuandmetega seotud õigused. Sinu õigused on:

GDPR tagab üksiksikutele järgnevad õigused:

 • õigus olla informeeritud isikuandmete töötlemisest ja vastutavast töötlejast;
 • õigus tutvuda enda isikuandmetega ja saada sellest koopia;
 • õigus nõuda enda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on ebaõiged;
 • õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist (nn “õigus olla unustatud”);
 • õigus nõuda andmete ülekandmist teisele teenusepakkujale – alates maist 2018;
 • õigus esitada vastuväiteid ja nõuda otseturunduseks kasutatavate andmete töötlemise lõpetamist;
 • õigus nõuda teatud tingimustel automatiseeritud otsuse asemel, et otsuse teeks inimene.

Lisainfo saamiseks külasta palun andmekaitse veebilehte.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil: [email protected]

Kui Sa soovid uuendada eelnevalt meile esitatud isikuandmeid või kasutada mõnd isikuandmete kaitse üldmääruse poolt määratud õigust, palun võta meiega ühendust aadressil: [email protected]. Meil on heameel täitsa Sinu sooviavaldust, kuid me jätame endale õiguse kasutada eelnevalt kogutud isikuandmeid Sinu isiku tuvastamiseks ja muul privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil. Enda isikuandmete uuendamiseks võid samuti logida sisse Case Station e-poe kasutajakontoga ning suunduda lehele „Konto“

Kolmanda osapoole lingid

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib antud veebilehe kohta. Meie veebilehel võib olla linke teistele veebilehtedele, mille üle meil puudub kontroll. Palun võtke teadmiseks, et me ei ole vastutavad kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsuse eest. Me julgustame Sind lugema iga veebilehe privaatsustingimusi, et saada aru konkreetse veebilehe isikuandmete kogumise põhimõtetest.

Turvalisus

Me võtame endale kohustuse tagada mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised ettevaatusabinõud, et vältida Sinu poolt jagatud isikuandmete leket, väärkasutamist või muutumist.

Usume, et meie poolt kasutusele võetud abinõud vähendavad turvalisuse probleemide tekkevõimalusi sobilikul tasemel arvestades andmete spetsiifikat.

Kasutame turvalisuse abinõusid selleks, et tagada klientide andmebaasi turvalisus ning tagada sellele ligipääs vaid ettevõtte poolt volitatud isikutele. Vaatamata sellele, on mõned aspektid, millele tasub pöörata tähelepanu, et hoida andmeid turvalisena:

 • tee kindlaks, et keegi teine ei kasutaks Sinu Case Station e-poe kasutajakontot;
 • logi välja Case Station e-poe kontolt kui sa seda ei kasuta;
 • hoia oma parooli ja muid ligipääsuga seotud detaile saladuses.

Me ei palu Sul kunagi kinnitada konto andmeid või makse meetodit telefoni või e-kirja teel. Kui peaksid saama sellist tüüpi teavituse, palun ignoreeri seda.

Käesolevate tingimuste uuendamine

Võtame endale õiguse uuendada aeg-ajalt privaatsuspoliitika tingimusi postitades uue versiooni tingimustest meie veebilehele. Palun kontrolli aeg-ajalt antud lehte, et tagada kõikide meie tingimuste sobivus.

Käesolevad privaatsuspoliitika tingimused on uuendatud 22.05.2018.

Võta meiega ühendust

Kui Sa soovid meiega ühendust võtta seoses antud privaatsuspoliitika aspektidega, palun vajuta siia.